Home

Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4

Written by Trần Đức Đồng. Posted in Bài Viết

Trong các bài trước chúng ta được biết qua lời Đức Chúa Trời. Sự tự hữu hằng hữu và quyền phép tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Đã tạo dựng các thiên sứ. Ngài đầy khôn ngoan thông sáng, quyền năng vô hạn đã dựng nên Trời - Đất, Vũ Trụ vạn vật từ lớn đến nhỏ. Đức Chúa Trời khôn sáng đã tạo dựng vô số sao, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng đầy dẫy động thực vật tốt lành để làm gì?

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI

Trong các bài trước chúng ta được biết qua lời Đức Chúa Trời. Sự tự hữu hằng hữu và quyền phép tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Đã tạo dựng các thiên sứ. Ngài đầy khôn ngoan thông sáng, quyền năng vô hạn đã dựng nên Trời - Đất, Vũ Trụ vạn vật từ lớn đến nhỏ. Đức Chúa Trời khôn sáng đã tạo dựng vô số sao, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng đầy dẫy động thực vật tốt lành để làm gì?

1/- Đức Chúa Trời Đấng Có Ba Thân Vị Quyết Định Dựng Nên Loài Người.

Sáng Thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Chúng Ta’ hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta… đặng quản trị các loài… trên đất.

Như Vậy Loài Người Giống Hình Tượng Đây Là Giống Bổn Tánh Của Ngài.

Tâm trí (Trí Khôn Tâm Linh) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người có khả năng suy nghĩ, lý luận nhận biết Ngài và mọi vật Ngài tạo nên vì Ngài đặt loài người trong địa vị quản trị.

Đức Chúa Trời giao thông với loài người, và loài người cần phải giao thông với Ngài.

Để Ngài dạy dỗ - hướng dẫn – vâng lời qua hành động – lời nói – chữ viết – nhận biết.

Cảm Xúc (Tình Cảm) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người (có tình cảm với người).

Ngài tạo nên người giống Ngài về cảm xúc để biết yêu kính Ngài, vui mừng về địa vị và ơn ban cho con người, thỏa lòng trong sự đặt để của Ngài.

Cảm xúc không phải điều xấu vì Đức Chúa Trời đặt chung với tâm trí con người. Nó chỉ trở nên xấu khi con người tách rời tâm trí ra.

* Mathiơ 5:1-12…than khóc – hiền lành – thương xót – hiền hòa – vui vẽ - mừng rỡ.
* I Giăng 4:16…chúng ta biết sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương.
* I Giăng 4:19-21 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

Các câu kinh thánh nói đến cảm xúc của Ngài:

Ý Chí (Khả Năng Lựa Chọn – Tự Do) Của Người Giống Đức Chúa Trời.

Ý chí là sự lựa chọn có ý thức (làm hoặc không làm). Hãy so sánh buổi sáng khi thức dậy bạn quyết định làm những gì trong ngày. Ăn món gì? Mặc quần áo gì? Đi giày dép nào? Lái xe đi đâu, sử dụng vật gì? Quần áo, giày dép, xe, vật dùng có quyền lựa chọn cho bạn không? Không bạn phải quyết định lựa chọn. Mặt trời, mặt trăng các ngôi sao, trái đất – có được lựa chọn không làm việc hằng ngày, hằng tháng, hàng năm không?

Đức Chúa Trời tạo dựng con người không giống như vậy. Ngài tạo dựng nên loài người giống như Ngài có ý chí (sự lựa chọn có ý thức) Đức Chúa Trời lựa chọn điều tốt cho con người. Và Ngài muốn con người sử dụng:

Tất nhiên là Ngài không buộc con người phải vâng lời. Nhưng Ngài dạy, Ngài chỉ để con người nhận biết bằng trí khôn, yêu kính bằng tình cảm. Ý chí để quyết định.

2/- Đức Chúa Trời Tạo Dựng Người Nữ Từ Người Nam.

Sáng Thế Ký 2:21-23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. .

Ngài dựng nên hình thể (xác) con người từ bụi đất nhưng nguồn sống trong con người là sanh khí của Ngài.

Loài người được dựng nên khác các loài và cao trọng hơn các loài. Vì được dựng nên giống Đức Chúa Trời và có sanh linh.

Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút đội cho người sự vinh hiển sang trọng (Thi Thiên 8:5).

Mọi Vật Đức Chúa Trời Dựng Nên Thật Tốt Lành.

Sáng Thế Ký 1:31. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao chủ tể.

Ban đầu Ngài ban thức ăn tốt lành cho người hoa quả thực vật. Cỏ xanh cho thú vật, không có gì xấu gây tổn hại, không có cỏ dại, gai góc, không có sát hại.

Ngài dựng nên con người hoàn hảo có tâm trí để biết Đức Chúa Trời, có cảm xúc để yêu mến Ngài có ý chí để có thể lựa chọn vâng lời Đức Chúa Trời./.

[widgetkit id=3]

In bài này