Chào mừng bạn đến với hoithanhdangchrist.com|info|net - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!
 • Trang chủ

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Luca 12:54-56.

Liệu rằng chúng ta có đang ở trong tình trạng giống như họ, là không nhận biết được thời kỳ nào mình đang sống? Thế giới ngày nay đang hoang mang, sầu não và rối loạn về thiên nhiên và con người trở nên ngày càng gian ác và tôn giáo ngày càng dày đặc các đạo lý. Nên nỗi một vài người nói rằng “đạo nào cũng là đạo” – “hội thánh nào cũng là hội thánh của Chúa” – “danh xưng nào cũng được – cái tên không quan trọng”.

Hãy biết chắc điều này, dân do thái là những người không nhận biết được thời và kỳ mà Đức Chúa Trời định đoạt về sự đến của đấng Christ, tức đến những ngày sau rốt Đức Chúa Trời phán dạy qua con một của Ngài, thì bị gọi là kẻ giả hình, vì họ biết phân biệt sắc trời và đất mà không chịu nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ xem nếu chúng ta không chịu nhìn biết về thời và kỳ mà chúng ta đang sống thì cũng như vậy, vì mọi việc đã chép qua kinh thánh để làm chứng về đấng Christ và bày tỏ cho chúng ta.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

LINH HỒN LÀ GÌ?

 • Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều dù phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.
 • Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17
 • Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?
Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã thiết lập như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

 • * Sự sống thuộc linh sống đời đời quan trọng hơn sự sống thuộc thể ngắn ngủi.
 • * Lương thực thuộc linh là lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn lương thực thuộc thể.

Từ ban đầu loài người không vâng phục lời Ngài nên phải chịu lao khổ làm việc nhọc nhằn để có lương thực mà ăn. Dầu vậy loài vẫn phải chết phần thuộc thể và thuộc linh bời cớ tội lỗi Rôma 6:23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết...

Bởi tình yêu thương lớn Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lời Ngài cho loài người để họ nhận lấy tin cậy vâng lời mà hưởng sự sống đời đời. Ngài đã ban lời Ngài cho Môi-se và các Đấng tiên tri để loài người nghe và tin để có được sự sống thuộc linh đời đời trên thiên đàng như trong câu chuyện Chúa Jêsus kể về người nghèo Luca 16:19-31. Nhưng nếu không nghe lời Đức Chúa Trời để tin theo Ngài người ta chắc chắn sẽ chết đời đời (tức sống trong sự đau đớn khổ hình).

Trong thời sau rốt này(tức Đức Chúa Jêsus Christ về sau) Đức Chúa Trời phán truyền lời Ngài cho loài người qua con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ Hơbơrơ 1:1-2

Loài người phải nghe lời con Ngài là Đấng Christ để có đức tin và giữ vững đức tin đó hầu cho nhận lấy sự sống đời đời trên thiên đàng./.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời.

Trong phạm vi khảo sát một phần nào lời Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Để quí vị có thể qua lời Kinh Thánh nhận biết cương vị, ý muốn, bổn tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đấng toàn năng tạo dựng muôn vật, Đấng phán dạy loài Người. Và cũng qua đó nhận biết vị trí vai trò của loài Người thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa toàn năng mà kính sợ và vâng lời dạy dỗ của Ngài qua cứu Chúa Jêsus Christ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn làm Christ, làm Chúa để ban sự sống đời đời cho nhân loại trong kỳ sau rốt này./.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Hội Thánh Của Đấng Christ Là Gì?

Xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về Hội Thánh Của Đấng Christ là gì?

 • Ai đã thiết lập Hội Thánh?
 • Ai đã trao thẩm quyền thiết lập Hội Thánh?
 • Ai đã gọi tên hay danh xưng cho Hội Thánh?
 • Hội Thánh được ví như gì?

Loạt bài này nhằm giúp quí vị nhận biết rõ kinh thánh đã nói gì về Hội Thánh Đấng Christ.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Thẩm Quyền Trong Tôn Giáo - Authority In Regilion.

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12

Mỗi khi nhìn thấy cái mống (cầu vồng) chúng ta lại được cảm nhận sự thành tín. Nhân từ thương xót của Ngài đối với loài người mà Ngài yêu thương mong chờ loài người ăn năn quay trở lại với Ngài. Cũng qua dấu chỉ này loài người cũng nhận biết rõ ràng quyền cai trị của Ngài trên muôn vật bằng lời phán của Ngài.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

 • 1
 • 2

Bài Viết Liên Quan