Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

  • Trang chủ

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Luca 12:54-56.

Liệu rằng chúng ta có đang ở trong tình trạng giống như họ, là không nhận biết được thời kỳ nào mình đang sống? Thế giới ngày nay đang hoang mang, sầu não và rối loạn về thiên nhiên và con người trở nên ngày càng gian ác và tôn giáo ngày càng dày đặc các đạo lý. Nên nỗi một vài người nói rằng “đạo nào cũng là đạo” – “hội thánh nào cũng là hội thánh của Chúa” – “danh xưng nào cũng được – cái tên không quan trọng”.

Hãy biết chắc điều này, dân do thái là những người không nhận biết được thời và kỳ mà Đức Chúa Trời định đoạt về sự đến của đấng Christ, tức đến những ngày sau rốt Đức Chúa Trời phán dạy qua con một của Ngài, thì bị gọi là kẻ giả hình, vì họ biết phân biệt sắc trời và đất mà không chịu nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ xem nếu chúng ta không chịu nhìn biết về thời và kỳ mà chúng ta đang sống thì cũng như vậy, vì mọi việc đã chép qua kinh thánh để làm chứng về đấng Christ và bày tỏ cho chúng ta.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

SỰ CHÂN THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI

  • Đức Chúa Trời là Đấng chân thật. Đã làm nên sự chân thật tốt lành và vinh hiển.
  • Loài người tin theo Đấng chân thật là Đức Chúa Jêsus Christ để được giải thoát khỏi quyền lực giả dối của ma quỉ và tư dục mình. Bởi đức tin vâng phục Đấng chân thật và ở trong Đấng chân thật, loài người được xưng công bình, được làm con và nhận Đức Thánh Linh được hưởng sự sống đời đời cùng Đấng chân thật.

Nhận biết Đấng chân thật và ở trong Đấng chân thật, giúp người theo đạo chân thật tránh khỏi kẻ giả dối, đạo giả gây hại giết người. Bài viết này trợ giúp sự nhận biết về chiên thật của Đức Chúa Trời và chỉ ra muôn sói đội lốt chiên, tức Christ giả, tiên tri giả, sứ đồ giả, hội thánh giả, đạo giả, môn đồ giả, anh em giả ...

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này